Välkommen!

Här hittar du en samling artiklar om kultur i olika former. Kultur kan betyda flera saker, men här ligger fokus på det kvalitiva kulturbegreppet som innebär skapande i form av film, litteratur, teater och konst. Här delas både informativa texter om olika former av kultur, samt tips om spännande sevärdheter och aktiviteter runt om i Sverige. Här finns något för alla som älskar kultur. Förhoppningsvis kan texterna erbjuda ny spännande fakta om olika konstformer, eller väcka ett nytt intresse för någon kulturform. Det kan handla om en inre dröm om att spela teater som plötsligt blossar upp igen, eller upptäckten av en ny biograf att besöka. Låt kulturdrömmarna uppfyllas och se vad mer livet har att erbjuda. Det fysiska välmåendet skulle aldrig vara detsamma utan den skapande kulturen.

Bevara den konstnärligt orienterade kulturen

Genom att prata om både den historiska kulturen och dagens populärkultur låter man skapandet och konsten fortsätta stå i fokus för människan. Konst är det som kanske inte är nödvändigt för att människor ska fortsätta fungera som levande individer, men som höjer livskvalitén mer än något annat. Det finns miljoner historier att berätta kring musik, konst, teater och annan kultur, och människor fortsätter skapa dessa historier hela tiden. Visst skulle människan fungera utan konsten, men hon skulle aldrig kunna leva ett fullt liv utan den. Skapandet är det som får människan att känna sig fri. Hänge er åt det ni tycker är mest intressant och tillåt er att njuta av skapandet både från er själva och från andra.