Teaterns historia – från det antika Grekland till 1600-talets England

305px-07epidaurus_theater08Ordet teater kommer från grekiskans theatron som betyder skådeplats och teatern grundades i det antika Grekland där det fanns en teaterkultur cirka 700 år före Kristus. Då spelade stadsteatern i Aten en viktig roll som kulturell, politisk och militär makt. Grunden ligger i festivalen Dionysia där man hyllade den grekiska guden Dionysos. Under denna tid så växer tre teatergenrer fram som vi ser än idag:

  • Theatre of tragedy – en dramatisk teater som ofta har ett olyckligt slut
  • Komedi – år 486 före Kristus såg denna teaterform dagens ljus och den står i motsats till tragedin då den är lättsam och har ett lyckligt slut
  • Satir – teater med lätt sarkastisk underton

Den västerländska teatern utvecklades under romariden och den expanderar också kraftigt men det var först på 400-talet före Kristus som romarna fick uppleva teater. I Rom blomstrade teatern och bjöd på stora variationer – allt från festivaler och gatuteater till nakendanser. Stundom så användes också teatern för att förmedla politiska åsikter. Från mitten av 400-talet efter Kristus så spred sig den romerska kulturen utanför Rom.

Under medeltiden backade hela kulturlivet, så också teatern, men vissa legender uppfördes, framför allt de arturiska men man kunde även se teater med romantiska teman och mysteriespel med episoder från det gamla och nya testamentet. Nu kunde en teater vara i flera dagar och blanda dramatik och komik. Teaterns språk hade fram till nu varit latin men då pjäserna istället började att sättas upp på folkets språk närvarade fler och fler. Under senmedeltiden och renässansens Italien utvecklas Commedia dell´arte, en teater för det vanliga folket, med till exempel Harlekin och Columbine. Denna teaterform representerade stereotyperna i samhälle och var en form improvisationsteater utan direkt manus.

Under den elisabetanska teaterns era såg, bland annat, William Shakespeares verk Romeo och Julia och Othello dagens ljus. Den elisabetanska eran ägde rum från reformationen och fram till dess att teatrarna stängdes ned. Den protestantiska puritaniströrelsen i England ansåg att teatern var syndig och då den puritanska delen av parlamentet tog makten i London så beordrades den 2 september 1642 att alla teatrar skulle stängas.